• facebook
  • linkedin
  • youtube
pancarta
  • Transcriptasa inversa Foreasy M-MLV

    Transcriptasa inversa Foreasy M-MLV

    La transcriptasa inversa Foreasy M-MLV és una nova transcriptasa inversa expressada en bacteris dissenyats per E. coli mitjançant tecnologia de recombinació genètica.És una ADN polimerasa recombinant que sintetitza una cadena d'ADN complementària a partir d'ARN monocatenari, ADN o un híbrid ARN:ADN.No té activitat RNasa H, una forta estabilitat, una forta afinitat per l'ARN i una alta sensibilitat de detecció.

    força del gen anterior